BHP - P.POŻ
501 079 371

Księgowość - Kadry
505 917 349

Księgowość – Kadry

Prowadzimy obsługę księgową oraz kadrową m.in. w zakresie:

 • pełna obsługa księgowa firmy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • kierowanie na badania lekarskie
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie ewidencji czasu pracy
 • prowadzenie kartotek urlopowych i rozliczania urlopów
 • prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS
 • przygotowywanie raportów kadrowych
 • sporządzanie pozostałej dokumentacji związanej z zatrudnieniem
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami kontrolnymi m. in. ZUS, GUS i PIP
 • sporządzanie listy płac
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • przygotowanie deklaracji RMUA dla pracowników
 • sporządzanie wydruków rozliczeniowych do ZUS

Prowadzimy również kursy z zakresu obsługi firmy:

 • Kadrowo- płacowy z obsługą programów komputerowych
 • Księgowości małych firm  z  obsługą programów komputerowych
 • Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej