pierwsza pomoc

Zgodnie z art. 209.1 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach a także wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Aby wyznaczenie pracownika było skuteczne i nie podważone przez niego samego jak i organy kontrolne, musi posiadać on odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Kwalifikacje takie daje uczestnictwo w proponowanym Państwu szkoleniu.

Obejmuje ono następującą tematykę:

Szkolenie prowadzone jest przez lekarza anestezjologa lub ratownika medycznego, w formie zajęć teoretycznych i praktycznych z wykorzystaniem m. in. fantoma i defibrylatora AED.

Proponujemy szkolenia dla osób udzielających pierwszą pomoc przedmedyczną w zakładach pracy w wymiarze:
4, 6, 8 godzin lub inne dostosowane do potrzeb Klienta.