BHP - P.POŻ
501 079 371

Pierwsza pomoc

Zgodnie z art. 209.1 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach a także wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Aby wyznaczenie pracownika było skuteczne i nie podważone przez niego samego jak i organy kontrolne, musi posiadać on odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Kwalifikacje takie daje uczestnictwo w proponowanym Państwu szkoleniu.

Obejmuje ono następującą tematykę:

  • Przyczyny występowania nagłych stanów zagrożenia życia.
  • Przedstawienie i omówienie standardów działania zgodnie z „łańcuchem ratowniczym”.
  • Reanimacja – przywracanie funkcji życia, omówienie i przedstawienie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
  • Sposoby opatrywania ran, unieruchomienie złamań i zwichnięć.
  • Układanie poszkodowanych w pozycjach w pozycjach właściwych dla doznanego urazu.
  • Urazy, ich mechanizmy i następstwa. Oparzenia termiczne. Porażenie prądem. Zatrucia chemiczne.
  • Nieurazowe stany zagrożenia życia.
  • Postępowanie ratownika w miejscu wypadku. Ewakuacja i transport poszkodowanego. Alarmowanie służb medycznych.

Program szkolenia zgodny jest z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Szkolenie prowadzone jest przez lekarza anestezjologa lub ratownika medycznego, w formie zajęć teoretycznych i praktycznych z wykorzystaniem m. in. fantoma i defibrylatora AED.

Proponujemy szkolenia dla osób udzielających pierwszą pomoc przedmedyczną w zakładach pracy w wymiarze: 4, 6 , 8 godzin lub inne dostosowane do potrzeb Klienta.