BHP - P.POŻ
501 079 371

BHP I P-POŻ.

Oferujemy następujące usługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

 • organizacji i przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP (wstępne, okresowe) dla wszystkich grup zawodowych
  • szkolenie wstępne – przed dopuszczeniem pracownika do pracy
  • szkolenie okresowe – do 12 miesięcy od zatrudnienia, nastepne co 3 lata – stanowiska robotnicze, co 5 lat – pozostałe stanowiska ( również pracodawcy)
 • doradztwa w zakresie BHP
 • pełnienia obowiązków Służby BHP w Państwa Firmie
 • przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i opracowania wymaganej dokumentacji
 • wykonywania wymaganych pomiarów środowiska pracy (hałas, zapylenie, oświetlenie i inne)
 • opracowywania instrukcji stanowiskowych BHP
 • opracowywania wymaganych regulaminów, dokumentów, opinii
 • przeprowadzania oceny bezpieczeństwa maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • przeprowadzania postępowania powypadkowego (wypadki przy pracy, wypadki w drodze do/i z pracy)
 • poradnictwa w zakresie prawa pracy

W zakresie Ochrony Przeciwpożarowej:

 • przeprowadzania szkoleń i konsultacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • opracowywania i aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego ( w tym planów graficznych obiektu ).

Instrukcja podlega okresowej aktualizacji co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Instrukcja wymagana jest podczas kontroli Straży Pożarnej. Obowiązek opracowania instrukcji dotyczy obiektów bądź ich części przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich jeżeli:

 • występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem,
 • kubatura budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.